Top500 Innovators – Berkeley – jesień 2012

Uczestnicy czwartej Edycji Programu TOP500 odbywali staż w University of California, Berkeley w dniach 14.10.2012 – 15.12.2012.

Nasza grupa składała się przedstawicieli nauki różnych sektorów: materiałoznawstwa, energetyki, medycyny, biotechnologii, sektora ICT itd. oraz w ponad 30% przedstawicieli szerokorozumianego transferu technologii z różnych jednostek z całej Polski.

Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley jest uczelnią stanową, jednak środki publiczne nie przekraczają 20% budżetu całego uniwersytetu. Reszta to pozyskane granty, w tym z przemysłu, a także czesne, które dla osób z poza stanu Kalifornia wynosi 38 tysięcy dolarów na rok, zyski z patentów i licencji oraz wpłaty indywidualnych osób, głównie absolwentów. Z UC Berkeley związanych jest 71 Noblistów, w jego laboratoriach odkryto 6 pierwiastków chemicznych oraz 16 różnych związków chemicznych – najwięcej na świecie. Uniwersytet prowadzi 3 laboratoria Departamentu Energii oraz jest ważnym elementem ekosystemu innowacji Doliny Krzemowej.

Nasz kurs organizowany przez Haas School of Business obejmował 240 godzin zajęć, w tym 90 godzin wykładów, 27 godzin pracy w grupach dedykowanej finalnemu projektowi, 13 wizyt studyjnych oraz 9 jednodniowych staży w firmach takich jak Autodesk, NASA, Intel, IBM, Pax Water, Mozilla, Google, YouTube czy Plug and Play. Nasze wykłady poruszały takie zagadnienia jak: Corporate and Academic Enterpreneurship, Enterpreneurial Business Strategies, Best Practices in Funding Research and Commercialization, Marketing Emerging Technologies, Intellectual Property and Technology Transfer, Long Term Planning, Opportunity Recognition, Silicon Valley Model of Innovation, Leadership, Power and Influence and Leading High Performance of Teams. Duży nacisk programu był położy na pracę w doraźnych, interdyscyplinarnych grupach przy mniejszych i większych projektach.

Zajęcia prowadzone na UC Berkeley dały nam nowe spojrzenie na prowadzenie wykładów oraz badań naukowych, jak również wpłynęły na rozwój kompetencji miękkich tj. efektywna praca w interdyscyplinarnym zespole, jak rozwiązywać problemy w grupie, jak przekazywać naukową wiedzę nienaukowcom. Jednak największym plusem programu to możliwość nawiązania kontaktów w środowisku naukowym, pomiędzy uczestnikami programu Top 500 Innovators.

Blogi uczestników czwartej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
Pełna lista uczestników czwartej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Jan Chełkowski – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
 2. Alicja Ciemniewska-Laskowska – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 3. Dominik Czaplicki – Uniwersytet Jagielloński
 4. Bolesław Fabisiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 5. Marcin Gawroński – Instytut Lotnictwa
 6. Marcin Gnyba – Politechnika Gdańska
 7. Katarzyna Grabowska – Politechnika Łódzka
 8. Michał Grega – Akademia Górniczo-Hutnicza
 9. Ireneusz Jabłoński – Politechnika Wrocławska
 10. Katarzyna Janicka – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 11. Tomasz Jeliński – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 12. Jacek Katzer – Politechnika Koszalińska
 13. Małgorzata Kęsik-Brodacka – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 14. Tomasz Kowalczyk – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 15. Ewelina Ksepko – Uniwerstet Przyrodniczy we Wrocławiu
 16. Łukasz Kutrzeba – Jagiellońskie Centrum Innowacji
 17. Anna Laskowska – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN/Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 18. Daria Lewandowska – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 19. Michał Markiewicz – Uniwersytet Jagielloński
 20. Marek Marzec – Politechnika Gdańska
 21. Jakub Michalski – Politechnika Warszawska
 22. Katarzyna Nowak – Politechnika Wrocławska
 23. Mikołaj Oettingen – Akademia Górniczo-Hutnicza
 24. Robert Olszewski – Politechnika Warszawska
 25. Michał Pajdak – Instytut Logistyki i Magazynowania
 26. Katarzyna Papież-Pawełczak – Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach
 27. Paulina Pianko-Oprych – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 28. Karolina Pospiech – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 29. Dariusz Przybył – Politechnika Poznańska
 30. Anna Rąplewicz – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 31. Monika Rom – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 32. Martyna Rzepecka – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 33. Marcin Skrzypski – Gdański Uniwersytet Medyczny
 34. Katarzyna Sobótka-Demianowska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 35. Bartosz Sołowiej – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 36. Krzysztof Stankiewicz – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
 37. Patrycja Sumińska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 38. Bartosz Walter – Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 39. Wojciech Wodo – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 40. Oksana Yastubchak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej