Top500 Innovators – Berkely – jesień 2013

Uczestnicy Programu TOP 500 Innovators 40.8 odbywali staż w University of California, Berkeley w dniach 7.10.2013 – 6.12.2013.

Nasza grupa skladała się z przedstawicieli nauk: technicznych, medycznych, nauk o życiu, i nauk ekonomicznych. W skład zespołu wchodzili: biotechnolodzy, chemicy, biomechanicy, budowlańcy oraz osoby związane z naukami o żywnosci, sektorem IT oraz transferem technologii.

Kurs organizowany przez Haas School of Business obejmował 280 godzin zajęć, w tym wykłady, ćwiczenia, pracę w grupach dedykowaną finalnemu projektowi, wizyty studyjne oraz ośmiodniowe staże w firmach takich jak Pax Water, QB3 oraz w laboratoriach Profesora Sanjay Kumara i Profesor Ting Xu. Podczas wizyty studyjnych odwiedziliśmy m.in.: Autodesk, Cisco, Berkeley Lab Molecular Foundry i Advanced Light Source, Intytute of the Future, Google, McKensson, oDesc, Piccaro, Plug and Play, Splunk, YouTube i QB3.

Na zajęciach zgłębiliśmy wiedzę dotyczącą: Framework for Scientific Innovation Strategy, Management Bootcamp Corporate, Leadership Presence, Technology Transfer and Intellectual Property, Industry Professional Presentations, Time and Team Management, Business and Innovation Models, Funding in Research and Commercialization, Opportunity Recognition oraz Design Thinking.

Podczas zajęć szukaliśmy możliwości zaadoptowania uzyskiwanej wiedzy na grunt polskiej rzeczywistości. Ponadto nauczono nas pracy w interdyscyplinarnych zespołach i zarządzania grupą pozwalającego wykorzystać jej pełny potencjał. Nauczyliśmy się jak nawiązać wspólny język z biznesem, który często ma inne spojrzenie na naukową pracę. Zajęcia prowadzone na UC Berkeley pozwoliły nam także inaczej spojrzeć na prowadzenie wykładów oraz badań naukowych, jak również wpłynęły na rozwój kompetencji miękkich, niezbędnych w nawiązywaniu kontaktów (T-shape lider).

Dodatkowym plusem programu była dla nas także możliwość nawiązania kontaktów w środowisku naukowym, pomiędzy uczestnikami programu Top 500 Innovators, które jak się okazuje już zaowocowały kilkoma pomysłami na wspólne projekty.Blogi uczestników ósmej edycji programu TOP 500 INNOVATORS

Blogi uczestników ósmej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
TOP 500 INNOVATORS – Berkeley’2013
Oficjalny blog grupy Top500 40.8
ZOBACZ BLOG
Ósma edycja TOP 500 Innovators na portalach społecznościowych
Top 500 40.8 na Facebook’uZOBACZ STRONĘ
Top 500 40.8 na Twitterze
ZOBACZ STRONĘ
Pełna lista uczestników ósmej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
 1. Maciej Bartold – Uniwersytet Warszawski
 2. Krzysztof Berezowski – Politechnika Wrocławska
 3. Urszula Bielecka – Politechnika Wrocławska
 4. Krzysztof Churski – Instytut Chemii Fizycznej PAN
 5. Jerzy Cibis – Politechnika Śląska w Gliwicach
 6. Krzysztof Czarnocki – Politechnika Lubelska
 7. Jacek Domski – Politechnika Koszalińska
 8. Arek Dziedzic – Śląski Uniwersytet Medyczny
 9. Rafał Graczyk – Centrum Badań Kosmicznych PAN
 10. Anna Gramza-Michalowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 11. Marek Grześkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 12. Emilia Janiszewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 13. Paweł Kaczyński – Politechnika Wrocławska
 14. Katarzyna Kamińska – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 15. Witold Kazimierski – Akademia Morska w Szczecinie
 16. Andrzej Kaźmierczak – Uniwersytet Warszawski
 17. Joanna Kinasiewicz – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 18. Wioletta Krawczyńska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 19. Jolanta Królczyk – Politechnika Opolska
 20. Wojciech Kujawski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 21. Jakub Kupecki – Instytut Energetyki
 22. Przemyslaw Lewkowicz – Uniwerstet Medyczny w Łodzi
 23. Jolanta Łukasiewicz – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 24. Marcin Malesa – Politechnika Warszawska
 25. Monika Malinowska-Olszowy – Politechnika Łódzka
 26. Andrzej Małkowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 27. Anna Moniuszko-Malinowska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 28. Anna Nikodem – Politechnika Wrocławska
 29. Anna Nikodym-Bilska – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 30. Ewa Olender – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 31. Joanna Ortyl – Politechnika Krakowska
 32. Jan Paczesny – Instytut Chemii Fizycznej PAN
 33. Robert Rumiński – Uniwersytet Szczeciński
 34. Robert Rusinek – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
 35. Agnieszka Sobczak-Kupiec – Politechnika Krakowska
 36. Marcin Stolarski – Centrum Badań Kosmicznych PAN
 37. Daniel Strub – Politechnika Wrocławska
 38. Krzysztof Szczypiorski – Politechnika Warszawska
 39. Jerzy Szlendak – Politechnika Białostocka
 40. Piotr Waciński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie