Top500 Innovators – Berkely – wiosna 2013

TOP500 40.6 – to już druga grupa, która 9 tygodni spędziła na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Składa się głównie z naukowców (ponad 30 osób), ale i specjalistów związanych z transferem technologii i komercjalizacją wyników badań naukowych. Jak za każdym razem, różnorodność w zespole 40.6 jest wielka, a uczestnicy przyjechali dosłownie z całej Polski. Znajdują się w nim eksperci m.in.: chemii, biotechnologii, IT, geologii, hydrologii, lotnictwa, nauk medycznych czy ceramiki.

Program dedykowany dla programu TOP 500 przygotowali specjaliści ze szkoły biznesu Haas, która mieści się przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Kurs składał się z 240 godzin zajęć. Od interaktywnych zajęć wykładowych (144 godziny), przez mentoring (16 godzin), praktyki realizowane w firmach rozwijających technologie lub zespołach badawczych (64 godziny), aż po wizyty studyjne w 18 firmach takich jak: Google, Autodesk, Splunk, McKesson, oDesk, NASA, Energy Biosciences Institute czy Institute for the Future. Do tego indywidualne spotkania dostosowane do potrzeb pojedynczych uczestników. Nieskończone ilości nieformalnych rozmów, dyskusji i wymiany praktycznych doświadczeń.

Program zajęć skupiony był wokół rozwijania tych umiejętności, wiedzy i narzędzi, których zwykle brakuje w programach nauczania, a które są kluczowe dla przyszłych specjalistów zajmujących się wytwarzaniem i transferem technologii. Bardzo wiele czasu poświęcono na zagadnienia związane z: przywództwem, udaną pracą w zespole, zarządzaniem zespołem, skuteczną komunikacją, tworzeniem i umiejętnościami prezentacji treści dostosowywanych do specyficznych potrzeb odbiorcy, ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań naukowych.

Nadrzędnym punktem programu była umiejętność nawiązywania relacji i integracja wewnętrzna grupy. Ze szczególną uwagą i troską były traktowane umiejętności związane z tworzeniem, rozwojem i podtrzymywaniem sieci kontaktów, zarówno pomiędzy uczestnikami programu, jak i z naukowcami, przedsiębiorcami z Kalifornii i innymi osobami związanymi z tematem technologii i innowacyjności.Pełna lista uczestników szóstej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 

Pełna lista uczestników szóstej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Małgorzata Adamczyk – Politechnika Warszawska
 2. Renata Brzozowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 3. Paweł Chrapowicki – Politechnika Lubelska
 4. Katarzyna Fischer – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 5. Tomasz Głowacki – Politechnika Poznańska
 6. Sebastian Głowiński – Politechnika Koszalińska
 7. Magdalena Goryczka – Uniwersytet Śląski
 8. Magdalena Graczyk – Politechnika Poznańska
 9. Agnieszka Gunia – Uniwersytet Jagielloński
 10. Partyk Gwiżdż – Akademia Górniczo-Hutnicza
 11. Bartłomiej Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna
 12. Anna Jarząb – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 13. Aneta Kantor – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 14. Paweł Kocańda – Politechnika Świętokrzyska
 15. Dariusz Kołoda – Uniwersytet Warszawski
 16. Maciej Kopczyński – Politechnika Białostocka
 17. Wojciech Kozak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 18. Mariusz Kuglarz – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 19. Wojciech Kurzydło – Uniwersytet Jagielloński
 20. Szymon Łukasik – Instytut Badań Systemowych PAN
 21. Beata Majkowska – Politechnika Gdańska
 22. Ewa Osuch-Rak – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 23. Artur Oziębło – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 24. Małgorzata Perz-Osowska – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 25. Maciej Pietrzykowski – Fundacja Partnerzy dla Samorządu
 26. Joanna Pniewska – Politechnika Gdańska
 27. Adam Porowski – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 28. Agata Prokop – Uniwersytet Rolniczy
 29. Partycja Radek – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 30. Marta Rojek – Instytut Lotnictwa
 31. Piotr Rytlewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 32. Bartosz Sawik – Akademia Górniczo-Hutnicza
 33. Agnieszka Siomek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 34. Kinga Skalska – Politechnika Łódzka
 35. Aleksandra Szulczewska-Remi – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 36. Konrad Szustakiewicz – Politechnika Wrocławska
 37. Anna Urbańska – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 38. Agnieszka Wojciechowska – Politechnika Wrocławska
 39. Dagmara Złotkowska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 40. Mariusz Żółtowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy