Top500 Innovators – Stanford University – jesień 2011

Fot.Grzegorz Roginski/CIR tel.(+48)601 963307 e-mail: iksnigor@gmail.com www.roginski.com.pl

Pierwsza edycja programu, w której uczestniczyło 40 naukowców i pracowników centrów transferu technologii z całej Polski, odbyła się w Stanford University w USA w dn. 15.10 – 15.12.2011. Warsztaty, seminaria i wykłady, prowadzone przez praktyków z doświadczeniem w sektorach nauki i biznesu, były poświęcone m.in. sposobom komercjalizacji wyników badań, zakładaniu firm start up, myśleniu projektowemu, kulturze prototypowania, pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego i wprowadzaniu innowacji w organizacji. Wśród wykładowców znalazł się m.in. doradca prezydenta Obamy prof. Benham Tabrizi. W programie znalazły się wizyty studyjne w firmach takich jak Google, NASA, Cisco, Aruba Networks, Genentech i SLAC. Uczestnicy programu odbyli spotkania z przedstawicielami venture capital i inwestorami. Na zakończenie projektu uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie biznesplany przed zgromadzonymi przedstawicielami venture capital.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu autorstwa grupy uczestników I szej edycji programu TOP500 Innovators: Revolution in Science by Las Pulgas

Blogi uczestników pierwszej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
Pełna lista uczestników trzeciej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
 1. Weronika Adrian – Akademia Górniczo-Hutnicza
 2. Marcin Binkowski – Uniwersytet Śląski
 3. Robert Bogdanowicz – Politechnika Gdańska
 4. Ryszard Buczyński – Uniwersytet Warszawski
 5. Marek Bury – Politechnika Warszawska
 6. Iwona Cymerman – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 7. Anna Czarnecka – Wojskowy Instytut Medyczny
 8. Karolina Czarnecka – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 9. Anna Czerwoniec – Uniwersytet Adama Mickiewicza
 10. Sabina Górska-Frączek – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 11. Sławomir Gruszczyński – Akademia Górniczo-Hutnicza
 12. Przemysław Hałub – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 13. Beata Hasiów-Jaroszewska – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu PAN
 14. Anna Horszwald-Michalska – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 15. Eliasz Kańtoch – Akademia Górniczo-Hutnicza
 16. Damian Kiełkiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 17. Przemysław Korytkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 18. Agnieszka Kurczewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy
 19. Magdalena Maksymiak – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 20. Krystyna Malińska – Politechnika Częstochowska
 21. Marek Miądowicz – Politechnika Poznańska
 22. Dariusz Pańka – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 23. Marcin Pietrzykowski – Uniwersytet Rolniczy
 24. Dariusz Plewczyński – Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 25. Magdalena Powierża – Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP Bio&Technology Innovations Platform
 26. Daniel Prusak – Akademia Górniczo-Hutnicza
 27. Jacek Pucher – Instytut Logistyki i Magazynowania
 28. Marcin Rosiński – Politechnika Warszawska
 29. Bartosz Sakowicz – Politechnika Łódzka
 30. Jarosław Sarnecki – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 31. Przemysław Sękalski – Politechnika Łódzka
 32. Grzegorz Skrabalak – Akademia Górniczo-Hutnicza
 33. Adam Sobczak – Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP Bio&Technology Innovations Platform
 34. Krzysztof Stańczyk – Główny Instytut Górnictwa/Politechnika Śląska
 35. Piotr Sulikowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 36. Witold Szaflarski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 37. Piotr Szewczykowski – Enterprise Europe Network – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
 38. Rafał Ślusarczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 39. Mateusz Śmietana – Politechnika Warszawska
 40. Marta Wachowicz – Centrum Badań Kosmicznych PAN