Top500 Innovators – Stanford University – jesień 2012

Grupa 40.3 Top 500 Innovators została skompletowana podczas naboru przeprowadzonego na początku 2012 roku, wraz z grupą 40.2. Trafiliśmy na staż do Stanford University (SU) w terminie od października do polowy grudnia 2012 r.

Nasza grupa składała się w zdecydowanej większości z kadry dydaktyczno-naukowej (ok. 80%), natomiast resztę stanowili pracownicy centrów transferu technologii (CTT). Wywodzimy się z największych polskich uczelni oraz miast, w tym m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Lodzi, Szczecina, Białegostoku, Gdańska, Bydgoszczy. W edycji 40.3 największą grupę stanowili Wrocławianie (1/4 ogółu uczestników).

Zajęcia prowadzone były w ramach 4 modułów tematycznych:

• Leadership and Strategy
• Design Thinking and Innovation
• Entrepreneurship
• Intellectual Property

Uczestniczyliśmy ponadto w szeregu paneli technologicznych oraz wizytach studyjnych w firmach i agencjach posiadających siedzibę w Dolinie Krzemowej, w tym m.in. NASA, Exponent, Polycom, Plug and Play. Mieliśmy możliwość spotkać się z pracownikami stanfordzkiego centrum transferu technologii (The Office of Technology Licensing) oraz wykładowcami Uniwersytetu. Odbył się szereg paneli z zaproszonymi gośćmi wśród których znaleźli się m.in. Thomas H. Byers – Executive Vice President z Symantec Corporation, Marc Tarpenning jeden z założycieli Tesla Motors, a także Piotr Wilam – współtwórca Onetu. Braliśmy także aktywny udział w Poland – Silicon Valley Science and Technology Symposium, które odbyło się z inicjatywy USPTC dniach 15-17 listopada 2012 roku właśnie na Stanford University. Indywidualnie spotykaliśmy się także z przedstawicielami funduszy Venture, kluczowymi firmami (Google, Facebook) w Dolinie Krzemowej, słowem nabyliśmy wiedzę niezbędną do budowy systemu wsparcia transferu technologii w Polsce.

Jesteśmy silnie zmotywowani do pracy na rzecz wdrożenia w Polsce innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych, badań naukowych oraz transferu technologii. W ramach prac prowadzonych w grupach interdyscyplinarnych, próbowaliśmy określić z czego wynikają kluczowe problemy na które natrafiają naukowcy oraz transferowcy w Polsce, starając się jednocześnie wskazać kierunki prowadzące do ich rozwiązania, posługując się wiedzą i doświadczeniem pracowników Stanford University.

FILM PODSUMOWUJĄCY NASZ POBYT ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ 🙂

Blogi uczestników trzeciej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
Pełna lista uczestników trzeciej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
 1. Michał Alzao – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 2. Andrzej Białowiec – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 3. Dorota Bociąga – Politechnika Łódzka
 4. Ewa Bryl – Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Damian Derlukiewicz – Politechnika Wrocławska
 6. Marek Długosz – Akademia Górniczo-Hutnicza
 7. Dariusz Ekonomiuk – Uniwersytet Warszawski
 8. Zenon Foltynowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 9. Konrad Frontczak – Akademia Morska w Szczecinie
 10. Krzysztof Grochla – Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 11. Elżbieta Grodzka – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 12. Cezary Iwan – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 13. Mariusz Klimczak – Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 14. Izabela Kowalczyk – Gdański Uniwersytet Medyczny
 15. Sebastian Koziołek – Politechnika Wrocławska
 16. Małgorzata Kujawska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 17. Bogdan Kwolek – Politechnika Rzeszowska
 18. Arkadiusz Lewicki – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 19. Łukasz Liebersbach – Politechnika Wrocławska
 20. Maciej Ławryńczuk – Politechnika Warszawska
 21. Elżbieta Mrozek – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 22. Maciej Nikodem – Politechnika Wrocławska
 23. Małgorzata Nowacka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 24. Paweł Nowicki – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 25. Adam Olszewski – Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
 26. Dorota Pawlak – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 27. Jarosław Polański – Uniwersytet Śląski
 28. Radosław Przysowa – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 29. Radosław Ratajczak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 30. Jacek Szade – Uniwersytet Śląski
 31. Kazimierz Szopiński – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 32. Paweł Szydłowski – Jagiellońskie Centrum Innowacji
 33. Piotr Szymański – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 34. Anna Torres – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 35. Anna Wilbik – Instytut Badań Systemowych PAN
 36. Robert Wrembel – Politechnika Poznańska
 37. Marcin Wrzosek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 38. Ewelina Zabost – Uniwersytet Warszawski
 39. Bartosz Zajączkowski – Politechnika Wrocławska
 40. Paweł Żebrowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny