Top500 Innovators – Stanford University – wiosna 2012

W drugiej edycji programu uczestniczyło 40 naukowców i pracowników centrów transferu technologii. Odbyła się ona w Stanford University w USA w dn. 28.04 – 30.06.2012 r. Warsztaty, seminaria i wykłady, prowadzone przez praktyków z doświadczeniem w sektorach nauki i biznesu, były poświęcone m.in. myśleniu projektowemu, kulturze prototypowania, wprowadzaniu innowacji w organizacji, ewaluacji technologii, własności intelektualnej, pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego i komercjalizacji wyników badań. Uczestnicy programu odbyli spotkania z przedstawicielami venture capital i inwestorami. W programie znalazły się wizyty studyjne i praktyki w firmach Doliny Krzemowej.

Blogi uczestników drugiej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
Pełna lista uczestników drugiej edycji programu TOP 500 INNOVATORS 
 1. Tomasz Bączek – Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. Piotr Bilski – Politechnika Warszawska/Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 3. Przemysław Borkowski – Politechnika Koszalińska
 4. Jan Burdziej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 5. Magdalena Diering – Politechnika Poznańska
 6. Mirosława Długosz – Akademia Górniczo-Hutnicza
 7. Jerzy Domżał – Akademia Górniczo-Hutnicza
 8. Krzysztof Dyczkowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza
 9. Piotr Dziurdzia – Akademia Górniczo-Hutnicza
 10. Piotr Gawrysiak – Politechnika Warszawska
 11. Kamil Grabowski – Politechnika Łódzka
 12. Dariusz Janusek – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 13. Adam Januszko – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 14. Anna Jarosz-Wilkołazka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 15. Karol Kamiński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 16. Iwona Kłosok-Bazan – Politechnika Opolska
 17. Piotr Kordel – Politechnika Śląska
 18. Anna Kozłowska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 19. Ewelina Król – Gdański Uniwersytet Medyczny
 20. Barbara Łania-Pietrzak – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 21. Albina Mościcka – Instytut Geodezji i Kartografii
 22. Piotr Nowak – Instytut Logistyki i Magazynowania
 23. Marta Olejniczak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 24. Rafał Pelka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 25. Sebastian Polak – Uniwersytet Jagielloński
 26. Przemysław Postawa – Politechnika Częstochowska
 27. Piotr Przybysz – Politechnika Łódzka
 28. Rafał Rakoczy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 29. Grzegorz Rarata – Instytut Lotnictwa
 30. Artur Rydosz – Akademia Górniczo-Hutnicza
 31. Marek Salamonowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 32. Wojciech Sankowski – Politechnika Łódzka
 33. Maciej Sawicki – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 34. Marcin Słoma – Politechnika Warszawska
 35. Anna Szkulmowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 36. Dariusz Walczak – Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
 37. Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 38. Krzysztof Wincza – Akademia Górniczo-Hutnicza
 39. Adriana Zaleska – Politechnika Gdańska
 40. Bartosz Ziółko – Akademia Górniczo-Hutnicza