Top500 Innovators – Stanford University – wiosna 2013

Piąta edycja programu TOP 500 INNOVATORS była realizowana na Stanford University w USA w dn. 13.04.2013-16.06.2013.

Nasza grupa to 40 polskich naukowców i specjalistów zajmujących się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii. Uczestniczyliśmy w szeregu szkoleń prowadzonych przez wybitnych akademików, przede wszystkim ze Stanford University oraz kilku innych wiodących ośrodków naukowych USA, jak University of California w Berkeley, czy University of Maryland. Zajęcia prowadzili także specjaliści z firm takich jak APPLE, IBM, INTEL, MICROSOFT. Tematyka zajęć obejmowała stanfordzki model projektowania wg koncepcji design thinking, model biznesowy Kentta, strategię rozwoju przedsiębiorstwa oraz model Canvas pozwalające na efektywne planowanie działań rynkowych. Uzupełnieniem programu były wizyty studyjne m.in. GOOGLE, NASA, EXPONENT, POLYCOM, PLUG-AND-PLAY, IDEO, INSITUTE FOR THE FUTURE, VAIL, YOUNOODLE.

Zaliczenia poszczególnych zajęć odbyły się poprzez wykonanie projektów zespołowych. Przedmiotem projektów było rozwiązywanie realnych problemów rynkowych dla istniejących firm amerykańskich. Konsultantami w projektach byli specjaliści od zagadnień komercjalizacji, ochrony własności intelektualnej i transferu technologii. Projekty zostały ocenione przez ekspertów, w tym CEO i przedstawicieli Venture Capital na co dzień zajmujących się inwestycjami i zarządzaniem przedsięwzięciami gospodarczymi. Przez ostatnie 3 tygodnie odbywaliśmy staże i praktyki w wybranych jednostkach Stanford University i firmach z Doliny Krzemowej.

Spotykaliśmy się również z przedstawicielami władz uczelni, władzami San Francisco, przedstawicielami Konsulatu RP w Kalifornii, Polskiej Izby Handlowej w USA (US PTC), Fundacji Polskiej Sztuki i Kultury oraz przedstawicielami Polonii amerykańskiej.

W trakcie trwania całego programu przygotowaliśmy projekty końcowe, których celem jest przeniesienie wybranych dobrych praktyk uniwersyteckich i rynkowych na grunt polski.Blogi uczestników piątej edycji programu TOP 500 INNOVATORS

Blogi uczestników piątej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
Top 500 Innovators: Blog uczestnika V edycji
Blog Macieja Ogrodniczuka
ZOBACZ BLOG
Top 500 Stanford University
Blog Mariusza Woźniaka
ZOBACZ BLOG
Pełna lista uczestników piątej edycji programu TOP 500 INNOVATORS
 1. Robert Banasiak – Politechnika Łódzka
 2. Agnieszka Banrowska – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 3. Mariusz Barczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 4. Robert Barski – Uniwersytet Zielonogórski
 5. Oliwia Bieniek – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 6. Piotr Boruszewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 7. Marcin Chmielewski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 8. Leszek Chybowski – Akademia Morska w Szczecinie
 9. Grzegorz Cieśla – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
 10. Anna Daszuta-Zalewska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 11. Magdalena Dziurska – Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 12. Tomasz Grzybowski – Nickel Technology Park Poznań
 13. Dorota Idziaszczyk – Akademia Morska w Szczecinie
 14. Alicja Jachimowicz – Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 15. Dominika Janiszewska – Instytut Technologii Drewna
 16. Renata Krzyżyńska – Politechnika Wrocławska
 17. Piotr Laskowski – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 18. Adriana Muszyńska – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 19. Joanna Mystkowska – Politechnika Białostocka
 20. Agnieszka Noszczyk-Nowak – Uniwerstet Przyrodniczy we Wrocławiu
 21. Maciej Ogrodniczuk – Instytut Podstaw Informatyki PAN
 22. Krzysztof Oleksy – Politechnika Krakowska
 23. Izabela Paluch – Politechnika Krakowska
 24. Piotr Pawałowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN/Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 25. Zbigniew Piotrowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 26. Rafal Plewa – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 27. Błażej Poźniak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 28. Mariusz Ptak – Politechnika Wrocławska
 29. Anna Rogut-Dąbrowska – Główny Instytut Górnictwa
 30. Izabela Senderacka – Politechnika Białostocka
 31. Wiktor Sroka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 32. Marcin Strąkowski – Politechnika Gdańska
 33. Monika Sujka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 34. Agnieszka Szuster-Ciesielska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 35. Piotr Świerczyński – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE
 36. Mariusz Tomaka – Uniwersytet Mechatroniki
 37. Agnieszka Witulska – Jagiellońskie Centrum Innowacji
 38. Mariusz Woźniak – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 39. Anna Żaczek – Uniwersytet Gdański/Gdański Uniwersytet Medyczny
 40. Sławomir Żółkiewski – Politechnika Śląska