Przedsiębiorco skorzystaj z bezpłatnego wsparcia i wejdź na ścieżkę innowacji. Dzień Informacyjny Innovation Coach

W dniach 12-14 maja zapraszamy do udziału w wirtualnej kampanii informacyjnej dedykowanej instrumentowi Innovation Coach i skierowanej do firm, które chcą postawić pierwsze kroki w świecie innowacji. Innovation Coach oferuje bezpłatną współpracę z ekspertem branżowym -coachem, który wskaże firmie ścieżki rozwoju innowacji, jak również możliwe źródła dofinansowania ze środków publicznych.

Walka z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa to nie tylko realizowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich instrumenty pozwalające przejść przedsiębiorcom przez ten trudny okres, ale również kontynuacja działań umożliwiających rozwój firmy. Jednym z nich jest Innovation Coach, czyli eksperckie wsparcie w planowaniu innowacyjnych zmian w przedsiębiorstwie. „Aby wygrać z koronawirusem musimy myśleć nie tylko o teraźniejszości, ale pomagać przedsiębiorcom w myśleniu o przyszłości”  – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

„Współpraca z coachem to dla firmy szansa na rozwój innowacyjnych produktów czy technologii, a także możliwość aplikowania o granty na ich realizację. Oferta Innovation Coach wydaje się szczególnie potrzebna w obecnym okresie, dlatego zachęcamy firmy do współpracy” – zapewnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Podczas cyklu webinariów zaprezentowana zostanie oferta inicjatywy Innovation Coach, STEP I oraz konkursy dla firm dedykowane projektom B+R+I w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Ramowego Horyzont 2020. Ważnym elementem będą również najnowsze rozwiązania i instrumenty przygotowane dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19.

Bezpłatne webinaria organizowane są przez KPK PB UE. Agenda i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/32-dzien-informacyjny-innovation-coach-12-14-maja-2020-r-webinar

Innovation Coach to druga ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP). Pierwsza ścieżka Instrumentu STEP dotyczy Weryfikacji Pomysłu na Projekt. STEP realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w przypadku drugiej ścieżki w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Projekt finansowany jest z budżetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dodaj komentarz