MeduM

Nastoletni na TOPie!

Multimedialne wsparcie nauczania przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Top 500 Innovators rozpoczęło realizację projektu Nastoletni na TOPie! Multimedialne wsparcie nauczania przedsiębiorczości. Celem projektu jest realizacja 30 nowoczesnych multimedialnych materiałów edukacyjnych wspierających nauczanie nowego przedmiotu w szkołach średnich: Biznes i Zarządzanie (BIZ).

Projekt o wartości 2 980 205,00 zł jest w 100% finansowany ze środków budżetu państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Multimedialna Edukacja Młodzieży MeduM.

Dlaczego ten projekt?

Rada UE w swoich Zaleceniach uznaje kompetencje związane z przedsiębiorczością za kluczowe. Tymczasem ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości Global Entrepreneurship Monitor Polska 2022 plasuje polską edukację przedsiębiorczości znacznie poniżej standardów europejskich. Dostarczana przez system wiedza oceniana jest o 49% poniżej średniej EU, zaś ocena edukacji jako zachęcającej do kreatywności, samodzielności i własnej inicjatywy spada do 57% poniżej średniej europejskiej.  

Dlatego celem projektu jest realizacja nowoczesnych ok. 10-minutowych multimedialnych materiałów edukacyjnych – inspirujących i angażujących młodych widzów do działania w oparciu o storytelling i myślenie projektowe. Chcemy w innowacyjny sposób wzbogacających podstawę programową nauczania przedsiębiorczości w polskich szkołach, wpisując się jednocześnie w założenia programowe nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie.

Nastoletni na TOPie!, czyli…

Zgodnie z GEM Polska 2022 Polacy najrzadziej spośród 38 badanych państw dostrzegają w mediach publicznych i w Internecie historie sukcesów przedsiębiorców. Profesjonalnie zrealizowane filmy dostępne w Internecie na licencji CC będą miały za zadanie wypełnić lukę misyjności mediów w zakresie popularyzacji przedsiębiorczości i proaktywnego podejścia do życia wśród uczniów szkół średnich.

Projekt rozpoczęliśmy od próby zrozumienia polskich uczniów i nauczycieli w drodze badań ankietowych i wywiadów pogłębionych. Następnie uruchomiliśmy proces projektowania całego cyklu w oparciu o podejście design thinking. W kolejnych etapach projektu Stowarzyszenie dostarczy:

 • listę 30 tematów filmów wspierających nauczanie BIZ w szkołach średnich,
 • 30 konspektów merytorycznych opracowanych przez ekspertów łączących wiedzę akademicką na najwyższym poziomie z doświadczeniem rynkowym,
 • 30 scenariuszy filmowych przygotowanych przez scenarzystów filmów dokumentalnych i gier celem wzmocnienia,
 • 30 filmów zrealizowanych przez profesjonalne studio filmowe.

Co zrobiliśmy?

Projekt rozpoczęliśmy od badań ankietowych i wywiadów pogłębionych, by zrozumieć polskich nauczycieli i uczniów. Następnie uruchomiliśmy proces projektowania całego cyklu zgodnie z podejściem design thinking. W oparciu o wyniki badań wyznaczyliśmy grupy docelowe i wypracowaliśmy wizję naszych filmów. Na tej bazie scenarzyści sformułowali pomysł na jego bohaterów i ich wyzwanie. W tym czasie zespół merytoryczny zdefiniował projektową formułę na nauczanie BIZ bazując na podstawie programowej przedmiotu oraz przedsiębiorczej wiedzy i doświadczeniach zgromadzonych w trakcie programu Top 500 Innovators i 10-ciu lat, które minęły od jego zakończenia. 

Przygotowaliśmy listę 30 tematów lekcji z zakresu podstawowego BIZ prowadzonych w 2-godzinnych blokach, do których merytorycznego opracowania zaangażowaliśmy 18 ekspertów-praktyków przedsiębiorczości posiadających doświadczenie dydaktyczne. Wreszcie – przygotowując się do uruchomienia produkcji filmowej – ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy casting filmowy i wybraliśmy aktorów do ról 6 bohaterów cyklu.

Powstały konspekty merytoryczne, na bazie których scenarzyści tworzą scenariusze, zaś zespół merytoryczny – pomysły na lekcje, tj. materiały dla nauczycieli wspierające nauczanie BIZ zgodnie z zaproponowaną przez nas formułą projektową i z wykorzystaniem naszych filmów, w tym: wiedza, przebieg lekcji, ćwiczenia, kanwy. 

W naszym zespole prace scenariuszowe prowadzone są przez scenarzystę filmów dokumentalnych oraz scenarzystę gier, co pozwala nam zatroszczyć się zarówno o fakty jak i o dobrą zabawę 🙂 Filmy Na TOPie! będą innowacyjne dzięki fabularyzowanej formule oraz modelowi dotarcia do uczniów z wiedzą praktyczną na 3 poziomach: 

 1. doświadczenia przedsiębiorców, z którymi wywiady prowadzić będą bohaterowie cyklu – jest to praktyka inspirująca, bo prawdziwa, ale trudna do bezpośredniego przełożenia na życie ucznia,
 2. perypetie bohaterów, którzy pokazują jak wiedzę przedsiębiorców wdrażać w działaniach nastolatków – w nich właśnie uczniowie mogą odnaleźć siebie i swoje zmagania,  
 3. rzeczywisty projekt, realizowany przez uczniów na lekcjach – konstrukcja każdego odcinka cyklu Na TOPie! prowadzi widza od prezentacji problemu, przez zrozumienie go przez bohaterów aż do znalezienia rozwiązania dzięki inspiracji zaczerpniętej z wywiadu z osobą przedsiębiorczą, jednak przed rozwiązaniem problemu w filmach wprowadzono element grywalizacji: modelujące lekcję wyzwania i zadania, na których nauczyciele będą mogli zatrzymać wyświetlanie materiału i przeprowadzić z uczniami odpowiednio opracowane ćwiczenie.

Tak ambitnego planu nie byłoby bez przedsiębiorców i działaczy oraz przedstawicieli instytucji i ekspertów, którzy zgodzili się na udział w naszych filmach. Pozyskaliśmy 26 przedsiębiorczych osób, które podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą, motywacją i inspiracją z młodzieżą. Aktualnie jesteśmy w trakcie formalizowania tych współprac. 

Bardzo nam było miło zaprezentować wyniki naszych prac oraz pomysły na dalszy rozwój w trakcie konferencji Projektowanie rozwiązań dla edukacji pt.: GEN_przedsiębiorczości 😊 Od zaangażowanych nauczycieli przedsiębiorczości otrzymaliśmy ważny dla nas pozytywny feedback, za który bardzo dziękujemy!

W ramach prac produkcyjnych zrealizowaliśmy wywiady z fantastycznymi przedsiębiorczymi osobami, reprezentującymi m.in.: Design Thinking w Szkole, Devstyle, FakeNews.pl, Imago3D, Infotech, INNaczej Gdańskie Innowacje Społeczne, Legimi, Photon, Plast-Mar, ReBread, SocLab, Slow Hop.

Wraz z końcem stycznia zamknęliśmy prace nad pierwszymi 12 odcinkami cyklu. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, gdyż filmy zostały wysoko ocenione przez naszych ewaluatorów pod względem przydatności oraz atrakcyjności. Ponadto otrzymaliśmy akceptację zleceniodawcy.

Co teraz?

Pełną parą trwają prace produkcyjne nad kolejnymi 16 odcinkami cyklu.

Przeprowadzamy dalszą ewaluację naszego cyklu przez nauczycieli przedmiotów Biznes i Zarządzanie oraz Podstawy Przedsiębiorczości, a także w ramach Programu Nastoletni na TOPie! Oczami młodych : przez uczniów szkół średnich, którzy pomagają nam dostosować filmy do potrzeb odbiorców i użytkowników. 

Co przed nami?

W kolejnych etapach naszych prac planujemy:

 • produkcję kolejnych 16 filmów przez profesjonalne studio filmowe,
 • realizację z osobami przedsiębiorczymi: kolejnych wywiadów na potrzeby poszczególnych odcinków oraz dodatkowych rozmów poszerzających poruszane zagadnienia,
 • majowe spotkanie z młodzieżą biorąca udział w programie Nastoletni na TOPie! Oczami młodych w Warszawie,
 • przygotowanie i publikację materiałów dla nauczycieli wspierających nauczanie BIZ zgodnie z zaproponowaną przez nas formułą projektową i z wykorzystaniem naszych filmów, 
 • opracowanie elementów identyfikacji graficznej cyklu i materiałów,
 • uruchomienie strony skierowanej do nauczycieli przedmiotu BIZ.

Więcej o projekcie 

Prezentacja Design Thinking na lekcjach BIZ. Nastoletni na TOPie! 

Koncepcja cyklu Nastoletni na TOPie, w tym:

 • podsumowanie wyników badań i procesu projektowania cyklu,
 • Nastoletni na TOPie a BIZ,
 • nasz pomysł na BIZ wraz z listą tematów lekcji,
 • synopsis.

Przykładowe pomysły na lekcję (wersje testowe): 

Gratka dla oka 😊 Plakat dot. castingu.

Program Nastoletni na TOPie! Oczami młodych: