Władze


Siódmy Skład Zarządu (od 04.12.2020)

Joanna
Szustakiewicz

Prezes Zarządu
Jolanta Koszelew
Viceprezes
Beata Majkowska
Skarbnik
Piotr Szewczykowski
Sekretarz
Agata
Żak

Członek Zarządu

Krzysztof Oleksy – Sekretarz (10.2022 – 04.2023)

Artur Oziębło – Skarbnik (do 06.2022)

Magdalena Osial – Członek Zarządu (do 08.2022)

Szósty Skład Zarządu (od 18.05.2018)

Prezes

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes (do 15.08.2019)

Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz

Grzegorz Liśkiewicz, Politechnika Łódzka

Skarbnik

Marcin Słoma, Politechnika Warszawska

Członek Zarządu (do 20.09.2019)

Rafał Igielski, Uniwersytet Szczeciński


Piąty Skład Zarządu (od 17.11.2017 do 17.05.2018)

Prezes

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes

Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz

Szymon Szott, AGH w Krakowie

Skarbnik

Anna Gayer, Politechnika Warszawska

Członek Zarządu

Anna Nikodym-Bilska – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Członek Zarządu

Joanna Szustakiewicz (Pniewska), Politechnika Gdańska

Członek Zarządu

Marcin Wrzosek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członek Zarządu

Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Członek Zarządu

Mateusz Wirwicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczyy

Członek Zarządu

Magdalena Garlińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Członek Zarządu

Magdalena Rutkowska–Sowa, Politechnika Białostocka

Członek Zarządu

Michał Maciejewski, Politechnika Łódzka, CERN

Członek Zarządu

Mariusz Barczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


Czwarty skład Zarządu (od 7.12.2015 do 16.11.2017)

Prezes

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes

Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz

Szymon Szott, AGH w Krakowie

Skarbnik

Mariusz Woźniak, Instytut Fizyki PAN

Członek Zarządu

Anna Gayer, Politechnika Warszawska

Członek Zarządu

Anna Nikodym-Bilska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Członek Zarządu

Joanna Szustakiewicz (Pniewska), Politechnika Gdańska

Członek Zarządu

Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Członek Zarządu

Mateusz Wirwicki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Członek Zarządu

Magdalena Garlińska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Członek Zarządu

Magdalena Rutkowska–Sowa, Politechnika Białostocka

Członek Zarządu

Michał Maciejewski, Politechnika Łódzka, CERN

Członek Zarządu

Radosław Ratajczak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Trzeci skład Zarządu (od 8.07.2015 do 7.12.2015)

Prezes

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wiceprezes

Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Sekretarz

Szymon Szott, AGH w Krakowie

Skarbnik

Mariusz Woźniak, Instytut Fizyki PAN

Członek Zarządu

Anna Nikodym-Bilska – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Członek Zarządu

Joanna Szustakiewicz (Pniewska), Politechnika Gdańska

Członek Zarządu

Radosław Ratajczak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Członek Zarządu

Katarzyna Sobótka-Demianowska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE


Drugi skład Zarządu (08.05.2014 – 30.06.2015)

Prezes

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Instytut Nauk Geologicznych PAN

Wiceprezes

Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Sekretarz

Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Skarbnik

Dariusz Kołoda, Uniwersytet Warszawski

Członek Zarządu

Konrad Frontczak, Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Anna Rogut-Dąbrowska, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa

Członek Zarządu

Robert Rumiński, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji do Sektora Usług Service Inter-Lab

Członek Zarządu

Szymon Szott, AGH w Krakowie


Pierwszy skład Zarządu (16.01.2013 – 08.05.2014)

Prezes

Bartosz Zajączkowski, Politechnika Wrocławska

Wiceprezes

Dariusz Janusek, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN

Sekretarz

Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska

Skarbnik

Jan Chełkowski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Członek Zarządu

Anna Rogut, Zakład Inżynierii Materiałowej, Główny Instytut Górnictwa


Komisja Rewizyjna

Izabela Paluch, Politechnika Krakowska

Anna Nikodym-Bilska – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych\

Mariusz Barczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej