O nas

Cele programu

Celem programu Top 500 Innovators było podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Program był realizowany w latach 2011-2015. W tym okresie uczestnicy odbyli staże na najlepszych uczelniach i ekosystemach innowacji na świecie: Stanford, Berkeley, Cambridge, Oxford.

Uczestnicy programu

Uczestnikami programu byli pracownicy naukowi polskich jednostek naukowych oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii. Uczestników wybierano na drodze kilkuetapowej rekrutacji.

Najważniejsze założenia programu

Program został w całości sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na staże i szkolenia zagraniczne wyjechało łącznie 500 osób w grupach 40-osobowych.

Tematyka szkoleń

współpraca nauki z gospodarką

zarządzanie badaniami naukowymi

komercjalizacja wyników badań

Na zdjęciu spotkanie absolwentów Programu Top 500 Innovators z Sekretarzem Stanu USA Johnem Kerry, Warszawa, 5.11.2013 r.