Success stories

Techmo jest rozwijającą się spółką. Zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań z zakresu technologii mowy. Świadczymy usługi dla sektora IT z uwzględnieniem przetwarzania mowy i języka naturalnego, rozpoznawania mowy i mówców, systemów dialogowych, programowania. Oferujemy aplikacje dla firm i instytucji. Spółkę tworzą wykwalifikowani specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
MELES Głównym celem projektu jest wprowadzenie przedmiotów zorientowanych na umiejętności z zakresu przedsiębiorczości do programów studiów na wydziałach, które, jak dotąd, nie mają albo mają małe doświadczenie z nauczania przedsiębiorczości. Zajęcia będą realizowane w grupach multidyscyplinarnych. Wprowadzenie przedmiotu Przedsiębiorczość, nie oznacza, że każdy student uczestniczący w zajęciach ma rozpocząć działalność gospodarczą. Przedsiębiorczość to znacznie szersze pojęcie. Bycie przedsiębiorczym studentem oznacza bycie świadomym nowych możliwości. Studenci powinni być gotowi na zmiany i wiedzieć, jak szacować ryzyko decyzji w ich życiu zawodowym. Powinni mieć świadomość, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest jedną z możliwych ścieżek kariery. W trakcie projektu zaplanowane są dwie szkoły letnie (Grecja w 2015 roku oraz Portugalia w 2016 roku) dla multidyscyplinarnej grupy 30 studentów ze wszystkich partnerskich uczelni. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Nano-opatrunek to projekt wyrobu medycznego: opatrunku z ludzkiej albuminy z surowicy krwi. Opatrunek zbudowany jest z nanowłókien niezdenaturowanego białka i może służyć jako system uwalniania leków przyspieszających gojenie. Właściwości antyadhezyjne opatrunku przetestowaliśmy na myszach i ludzkich komórkach. Opatrunek jest wchłaniany w kontrolowanym czasie. Zgłoszenie patentowe w UPRP – planujemy europejskie zgłoszenie patentowe, poszukujemy inwestora. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
My success story is based on the combination of knowledge, experience and professional relations. After having developed the business idea for company, I established first-ever technology spin-off at Cracow University of Technology and since then I successfully initiate and coordinate efforts for commercialization of research and development work of University’s representatives. This is done entirely on INTECH PK own methodology and market know-how that we, INTECH PK experts, are more than eager to share with during our CaseLab workshops and technology transfer related trainings. Speech presented during 4th Reunion of the Top 500 Innovators Alumni.
Innovation & Impact to międzynarodowe czasopismo naukowe i biznesowe adresowane do osób/instytucji zaangażowanych w proces innowacji: naukowców, przedsiębiorców, centrów transferu technologii, parków nauki, inwestorów itd. Jego celem jest inspirowanie czytelników poprzez wymianę praktycznych przykładów innowacji oraz prezentację technologii poszukujących inwestorów. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Kancelaria Bury & Bury, która zajmuje się ochroną własności intelektualnej. Motywacja do powstania kancelarii była chęć poprawy komunikacji pomiędzy światem nauki, biznesu oraz transferu technologii. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Prezentacja dotycząca nowej inicjatywy absolwentów programu – Think Tank (clean energy, clean water, good life). Inicjatywa zawiązana na Śląsku, która dotyczy szeroko rozumianej energii (przetwarzanie energii, systemy dystrybucji. Obejmuje ona współpracę z USPTC aby wspólnie analizować dobre praktyki z branży energetycznej oraz ich możliwą implementację w naszym kraju. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
W dniach 20-21 listopada 2015 w Krakowie odbył się Polsko-Amerykański Most Innowacji PAMI: how to begin. PAMI to inspirujące wystąpienia i praktyczne warsztaty prowadzone przez praktyków, które dotyczyć będą przekształcania innowacyjnych pomysłów w działania biznesowe. Celem tegorocznej edycji PAMI było zainspirowanie uczestników wybranymi rozwiązaniami polskimi i amerykańskimi, pobudzenie ich kreatywności i przedsiębiorczości oraz dodanie odwagi do realizacji własnych marzeń. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Appgration powstało jako odpowiedź na wzrastającą potrzebę integracji zasobów cyfrowych w czasie rzeczywistym w oparciu o efektywnie kosztową platformę integracyjną. Ograniczenie kosztów wynika między innymi z zastosowania chmury i współdzielenie kosztów przez wiele podmiotów. Idealne zastosowania to logistyka, e-commerce, bankowość i szeroko pojęta Api Economy. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Design Thinking Week to ogólnopolska inicjatywa absolwentów programu Top 500 Innovators, w którym uczestniczą naukowcy i specjaliści transferu technologii. DT Week łączy i promuje lokalne działania związane z Design Thinking w środowisku akademickim i w biznesie. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
ILIM to projekt wewnętrzny – program budowy kultury innowacyjności w ILIM. Stworzenie miejsca swobodnego eksperymentowania. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
SHOPA Labs Co słychać w SHOPIE, czym jest projekt SHOPA Labs i jakie wrażenia pozostawiła po sobie konferencja POLISHOPA – czyli krótkie podsumowanie pierwszego półrocza w SHOPA Design Thinking Workspace. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.

Creative Cracow to inicjatywa Mirki Długosz i Weroniki T. Adrian, mająca na celu promowanie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości, poprzez warsztaty, szkolenia, interdyscyplinarne projekty, doradztwo, działania społeczne oraz tworzenie własnej metodyki (Ctrl+Alt+Del). Członkowie zespołu Creative Cracow prowadzą warsztaty z kreatywności i Design Thinking na uczelniach (AGH, UJ), dla firm oraz organizacji pozarządowych (m.in. ZHR, Amnesty International, Sinoma) oraz w ramach otwartych spotkań tzw. Kreatywnych Śniadań, a także współpracują z lokalnymi inicjatywami i społecznoscią startupową. (PDF)

Oncoarendi to spółka zajmująca się opracowaniem odpowiedzi na jak dotąd niezaspokojonych potrzeb medycznych poprzez dostarczenie z firmą farmaceutyczną bezpiecznych leków. Wystąpienie dotyczyło postępów firmy w okresie dotyczasowych dwóch lat rozwoju firmy. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
MIT Enterprise Forum Polska powstał w 2015 roku jako efekt kilkuletnich starań i rozmów z MIT w Bostonie. MIT EF jest najstarszym akceleratorem technologicznym na Świecie. Przez jego mury przeszło tysiące startupów z całego świata. Jest to również pierwszy międzynarodowy akcelerator z tak bogatą ofertą dla młodych firm i zespołów zamierzających komercjalizować swoje przedsięwzięcia w Polsce. Oferujemy zarówno wsparcie merytoryczne, prawne ale także dostęp do mentorów międzynarodowych i międzynarodowego grona inwestorów. Najlepszym umożliwiamy wyjazd na kampus MIT na dedykowana akceleracje. Prezentacja wygłoszona podczas IV Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Fundacja Technotalenty organizuje konkursu wsparcia rozwoju zdolnych Podlasian, którzy chcą nam zaprezentować swoje projekty w jednej z trzech kategorii: TECHNIKA, DESIGN i WYZWANIA SPOŁECZNE. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
BikeMic czyli mikrofon rowerowy to urządzenie które podłączasz pomiędzy swój odtwarzacz muzyki (np. telefon komórkowy), a swoje słuchawki. Aby to zrobić kabelek od BikeMic wpinasz w gniazdo słuchawkowe telefonu, a kabelek od twoich słuchawek wpinasz do BikeMic. Od tego momentu muzyka z twojego odtwarzacza trafia do BikeMic. BikeMic ma wbudowany stereofoniczny mikrofon, który zbiera dźwięki otoczenia a następnie miesza je z twoją muzyką tak byś słyszał zarówno swoją muzykę jak i dźwięki otoczenia. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
OVaExpert to system wspomagania diagnostyki raka jajnika. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Inkubatory innowacyjności poszukują przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem wyników badań, a także prowadzą bazy danych o realizowanych projektach badawczych i ich zastosowaniu w praktyce. Zajmują się również analizą zapotrzebowania rynkowego na konkretne wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych, a także sprawdzeniem możliwości uzyskania ochrony patentowej. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
DT4U Design Thinking Workspace at Lodz University of Technology – pracownia interdyscyplinarnych pomysłów o potencjale wdrożeniowym! Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Porozumienie Spółek Celowych Porozumienie tworzą spółki celowe uczelni wyższych w Polsce. Grupa chce aktywnie uczestniczyć w procesie komercjalizacji technologii oraz rozwijać wewnętrzną współpracę. Plany Porozumienia dotykają spraw legislacyjnych, prawnych, praktycznych. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Admitster College Finder Lots of great choices! Where do you want to go to college? Few students have a list of good schools that they know they can get into. That’s where we come in! The first step in using Admitster is coming up with a list. You can either enter them one at a time, or you can use our College Finder to give us school characteristics. Those characteristics can be a public or private school, urban or rural, large or small. We will automatically filter based on your preferences. Even better, you can even search by ranges of SAT and ACT scores, to see where you have the best chances. Once you have your college list, you can then use our Acceptance Predictor and What If? tools to learn about your chances at individual colleges. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.
Celem US-Poland Innovation Hub jest przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global, Poland). Kadra zarządzająca tych przedsiębiorstw podczas sesji treningowych i warsztatów zostanie przygotowana do rozmów i pozyskania partnerów/inwestorów z Doliny Krzemowej. Najlepsi przedstawią swoje innowacyjne projekty potencjalnym inwestorom podczas spotkań biznesowych w Stanach Zjednoczonych. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.

Mazowiecki Klaster BioTechMed koncentruje się na obszarze bio-tech-med, tj.: biologii, (bio)technologii, (bio)chemii, farmacji, (bio)medycynie, (bio)inżynierii, (bio)fizyce oraz zastosowaniach technologii informacyjnych (ICT) w medycynie. Członkami Klastra BioTechMed są instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące swoją działalność w obszarze bio-tech-med. Wizją Klastra BioTechMed jest międzynarodowa konkurencyjność regionu Warszawy i okolic w branży bio-tech-med. (PDF)