O nas

Stowarzyszenie Top 500 Innovators zostało powołane z inicjatywy Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science – Management – Commercialization.

Rozmawiamy o innowacjach i przekuwamy pomysły na działania.

Stowarzyszenie zostało powołane w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, m.in. w Stanford University, University of California-  Berkeley, Cambridge University, Oxford University. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych.

Wykład Arka Goetza (San Francisco State University) na jednym z naszych spotkań.

Stowarzyszenie TOP 500 Innovators prowadzi swoją działalność od 5 kwietnia 2013. Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Osoby wybrane do tych organów działają non-profit.

Realizujemy warsztaty i pomagamy wdrażać innowacje.

Chętnie dzielimy się inspiracjami i doświadczeniami zdobytymi w trakcie pobytu na najlepszych uczelniach na świecie. W trakcie rozmów z Top 500 Innovators powstał pomysł programu “doktoraty wdrożeniowe”. Stowarzyszenie aktywnie włącza się w merytoryczne działania związane z innowacjami, szkolnictwem wyższym i transferem technologii.

Nicholas Coutts (Imperial College) prezentuje wykład na temat kanałów dystrybucji.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia są aktywnymi działaczami środowiska akademickiego, gospodarczego, ngo oraz sceny startupowej. Wspólnie dyskutujemy i wypracowujemy nowe rozwiązania. Tak powstał Design Thinking Week, program TopMinds, Polsko-Amerykański Most Innowacji, Girls go start-up academy, program Top 500 Affiliate. Tak powstaną kolejne inicjatywy. Zachęcamy do współpracy z nami i do wspólnych działań.

Jesteśmy jedyną w Polsce tak rozległą i międzysektorową siecią. Nasza siła to ludzie!